Maximus

Yaprak gübreleri / Maximus

MAXIMUS – suda çözünebilir gübreler

Bazı mikro elementlerin (Fe, Mn ve Zn) linyosülfonatlarla bileşik oluşturduğu temel MAXIMUS Platinum gübre serisi çiftçiler arasında tanınıyor ve kabul görüyor.
Bu çözelti sayesinde besinler daha iyi emiliyor, bitkilerin mekanik hasarlara ve bazı bitki patojenlerinin mahsülde neden olduğu zararlara karşı direnci artıyor. MAXIMUS Platinum gübreleri, düzgün büyümeyi ve topraktaki besinlerin daha iyi kullanılmasını teşvik eden ve besin eksikliğini önleyen MPC2 (Mikro Koruma Bileşiği) ile zenginleştirilmiştir,/p>

Nasıl işlev görüyorlar?

 • Linyosülfonatlarlar suyun ve suyun içinde bulunan mineral tuzlarının taşınmasına yardım eder;
 • Bağlayıcıdırlar– hücre yapısının kompakt hale gelmesini sağlayarak, dokulara basınç dayanımı kazandırırlar ve sertliklerini muhafaza ederler;
 • Solunum ve fotosentez sürecinde rol alırlar;
 • Besinlerin emilimini artırırlar;
 • Vejetatif büyüme, üreme ve meyve vermeyi teşvik ederler, bitkilerin köklenmesini desteklerler;
 • Emülsüyonların yüzey aktif madde haline gelebilmeleri için stabilize olmalarına yardım ederler;
 • Çok sayıda bilimsel çalışma linyosülfonatlarların mantar üremesini durdurucu işlev yaptığını ve bitkilerin
  bazı hastalıklarla enfekte olma oranını azalttığını gösterdi;
 • Terlemeyi önleyici işlev görürler – bitkilerin yanma riskini azaltırlar;
 • Düşük ısılarda kullanılmaları durumunda bile fitotoksik etkilere neden olmazlar;
 • Bitkinin yaprak ve saplarının etrafında oluşturdukları koruyucu dış tabaka içlerine nüfuz eden zararlı maddeler ve patojenlerin geçişini zorlaştırır;
 • Linyosülfonatlarla bileşik oluşturan mikro besinler kütiküller tarafından yüksek oranda nüfuz edilmeleriyle karkterize edilir.

Maximus kataloğu
Ekoplon kataloğu